Ülemaks kui hõbevara ...

 

Arheoloogia kevadkool 2010

 

Arheoloogia kevadkool on Tartu Ülikooli arheoloogiamagistrantide poolt korraldatav iga-aastane kahepäevane seminar, kus tuuakse kokku arheoloogia ja mõne teise valdkonna tudengeid, õppejõude, teadlasi ja huvilisi, et leida ühiseid puutepunkte, probleeme ning võimalusi distsipliinideüleseks koostööks.

Tänavune kevadkool otsib viise, kuidas tutvustada arheoloogiat kooliõpilastele. Selleks tulevad kokku ja esitavad oma nägemuse arheoloogiatudengid ja arheoloogid, haridusteadlased ning õpetajad.

Mitmepoolse diskussiooni kaudu püütakse välja selgitada võimalusi arheoloogia tutvustamiseks üldhariduskoolide õpilastele, et:

1) tõsta noorte teadlikkust arheoloogiaga kokkupuutumisel ja arheoloogiapärandi kui kultuuripärandiga seonduvate probleemide osas

 2) tõsta noorte huvi arheoloogiaga tegelemise, sh. arheoloogia kui ühe huvitava teadusvaldkonna ning edasiõppimisvõimaluse vastu.

Kevadkooli eesmärkideks on  ka edendada kontakti arheoloogiatudengite, arheoloogide ja  üldhariduskoolide vahel,  motiveerida tudengialgatust ja soodustada erinevate erialade üliõpilaste interdistsiplinaarset diskussiooni.

 

"Vanasti oli kiviaeg, aga siis leiutas üks mees tsemendi ja siis tuli tsemendiaeg" 

                         

                           Roope, 7-aastane

Väike Ralph Kristian arheoloogiat avastamas